אלוהים ואני – עמוד 2 – מעשה ב – 70

#: אלוהים ואני